Bel ons
0513 - 65 33 13

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven.

Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie